Moja Afrika - Uganda - putopisno predavanje Dragica Kopjar

Dragica Kopjar putuje u Afriku od 2011.g, volontira i radi humanitarno, gradi i obnavlja Osnovne škole u Ugandi, školske kuhinje, opskrbljuje škole sa školskim priborom i uniformama, vodi projekt sponzorstava siromašne djece, postavlja tankove za pitku vodu, organizira besplatne obroke u slamu putem pučke kuhinje, kupuje hranu, dekice i madrace za djecu u slamu, a najnoviji projekt na kojem radi i prikuplja donacije je gradnja dječjih igrališta u sklopu Osnovnih škola, te izgradnja naše nove osnovne škole Blue Angel u Ugandi.
Često putuje i u Indiju i u Nepal gdje volontira u sirotištima, a ima i iskustvo volontiranja u Kući Majke Tereze u Kalkuti 2014.g..

Dragica će nam pričati svoju priču kroz mnoštvo fotografija, a i video filmića, kako je doživjela svoju Afriku, točnije Ugandu kroz sve ove godine.
Dobrodošli ste svi zainteresirani!