Članstvo

Postanite član udruge Plavi anđeo. U udrugu Plavi anđeo slobodno se udružuju fizičke osobe i pravne osobe čija je djelatnost humanitarnog i karitativnog karaktera u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

 

Redovni i pridružni članovi:

 

Redovni članovi su stalni članovi koji su ujedno i osnivači udruge, te pridružni članovi koji aktivno sudjeluju u radu udruge i svojim radom doprinose zajedničkim poslovima i ciljevima udruge. Redovni članovi mogu biti svi članovi koji potpišu Zahtjev za članstvo i uplate članarinu od 20 eura. Oni mogu biti državljani Republike Hrvatske, ali i državljani drugih zemalja.

 

Podupirući članovi:

 

Podupirući članovi mogu biti fizičke ili pravne osobe koje daju financijsku potporu udruzi, ali ne sudjeluju u radu udruge nego samo podržavaju rad i ciljeve udruge. Članarina za njih je 20 eura.

 

Počasni članovi:

 

Udruga može dodijeliti naziv Počasni član iz redova redovnih i podupirućih članova, te nečlanova, ako su svojim dosadašnjim radom iznimno doprinjeli razvoju i uspješnosti ciljeva udruge Plavi anđeo. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.


Kako bi postali član potrebno je ispuniti Zahtjev za članstvo, potpisati ga i skeniranog poslati na e-mail adresu info@plavi-andeo.hr ili poštom na adresu udruge.

Članarinu uplaćujete na žiro-račun udruge i tako postajete član i ulazite u registar članova. Uplatom članarine pomažete radu udruge na dobročinstvu koje čini i na pomaganju što većeg broja potrebitih.


Članovi udruge obvezuju se na poštivanje Statuta i općih akata. Svojim ugledom, radom i djelovanjem, članovi su dužni doprinositi razvoju i radu udruge Plavi anđeo.

 

 

 

„Budite vjerni u malim stvarima jer u njima leži vaša snaga“ –Majka Tereza

 


Repozitorij datoteka