Volontiranje u Keniji

NAPOMENA: ONLINE prijave za volontiranje u Keniji do daljnjeg ne primamo niti ne šaljemo volontere!

Svoje prijave za ovaj projekt  Volontiranje u Keniji pošaljite putem ONLINE OBRAZCA ZA PRIJAVU ili ako imate problema na info@plavi-andeo.hr uz kraći životopis i objašnjenje zašto ste se zainteresirali za ovaj projekt i što Vas navodi na humanitarni rad i volontiranje. Na volontiranje izvan Hrvatske mogu se pripremati samo volonteri humanitarno orjentirani za pomaganje i stalno uključeni u rad udruge. Potrebne su pripreme od nekoliko mjeseci.
Također u Keniji imamo i sponzorstva siromašne djece i djece bez roditelja, te nam se svi Vi zainteresirani možete obratiti na naš e-mail za sponzorstvo djeteta u Keniji.


Plavi anđeo želi potaknuti zainteresirane ljude sa humanitarnim karakterom u sebi i suosjećanjem, da se odvaže otići volontirati u neku od siromašnih zemalja jer jedino tako stječu neprocjenjivo iskustvo humanitarnog djelovanja i stručnu korist koja oplemenjuje kako radno iskustvo tako i duhovni razvoj.
Cilj našeg projekta volontiranja u Africi je dugoročno promicanje zajedništva, mira, razvoja i volontiranja kroz kulturološku razmjenu, poboljšanje kvalitete življenja najugroženijeg stanovništva u lokalnim zajednicama u Africi, poklanjajući im svoje slobodno vrijeme i prenoseći im svoje znanje, razvijajući pritom svoje suosjećanje i ljubav prema drugima, prema djeci i odraslima, bolesnima i siromašnima. Sama naša prisutnost, druženje s njima i ljubav i zagrljaj koju napuštena djeca trebaju, a mi im možemo pružiti, je veliko djelo. Budite sretni da ste jedan od dobročinitelja koji daje dio sebe za drugog. Volonteri trebaju prije odlaska proći pripreme i priključiti se volontiranju u udruzi.


 Volonteri mogu volontirati u gradovima Kitale i Akala na Osnovnoj i Srednjoj školi, sirotištu i u lokalnoj zajednici putem raznih predavanja, sportskih aktivnosti, a prema kvalifikaciji i sposobnostima koje posjeduju. Za svakog volontera posebno radimo program volontiranja na period koji ide. Volonterima je na raspolaganju naš volonter koordinator u Keniji za svu pomoć i prevođenje na engleski.

Ovdje smo posebno dobro osmislili i program za volontere liječničke struke koji mogu volontirati u okolnim bolnicama, healt centrima, predavati po srednjim školama o problemima i sprečavanju AIDS-a, edukaciji djece, zaštiti zdravlja i sl. Oni mogu donjeti u donaciju i lijekove i druga razna medicinska pomagala za različite potrebe.


Svi oni koji se ovdje odvaže na predavanje nekog od predmeta na školama ili biti sportski treneri, mogu to raditi na nekoliko lokalnih osnovnih škola, te na školi s invalidnom djecom.

Volonteri se mogu uključiti u rad:

Pogodnosti za volontere

Smještaj

Volonteri se smještaju u posebnu volontersku kuću gdje imaju tri obroka dnevno. Period volontiranja nije ograničen, već po želji koliko tko može i želi ostati, a najmanje je moguće mjesec dana.
Naknada za smještaj i prehranu uplačuje se prije polaska udruzi Plavi anđeo na žiro račun.

Domaćini potiču volontere da doniraju novac ili donesu sa sobom stvari koje će djeca koristiti kao npr. nogometne lopte, razne igre, ruksake, odjeću, olovke, cipelice, lijekove.....

Troškovi za prijevoz

Volonteri snose troškove avio-karte, troškove vize za Keniju i troškove prijevoza od zračne luke Nairobi do odredišta gradova Akala/Kitale te nazad. U zračnoj luci volontere dočeka naš lokalni koordinator i prati ih do odredišta ili putuju sami do odredišta.

Relacija:

„Mi osjećamo da je sve što radimo samo kap u oceanu, ali ocean bi bio manji da nema te kapi"- Majka Tereza