Volontiranje

Volontiranje Uganda

 

U posljednjih nekoliko mjeseci, od lipnja pa do danas, u Ugandi je volontiralo 5 naših volontera, trenutno volontira 1 volonterka, a za nekoliko dana pridružuje joj se još jedna. Volonteri volontiraju najviše u sirotištu, zatim na školi predavajući engleski jezik, podučavajući djecu raznim sportskim vještinama. Na programu imamo jako puno aktivnosti i svatko može izabrati nešto za sebe. Volonteri su do sada u ime udruge Plavi anđeo učinili mnogo za lokalnu zajednicu. Pomogli su u uređenju sirotišta Child Hope i svojim znanjem doprinjeli na tamošnjim školama.

 

Udruga je do sada zbrinula 67 djece od sponsora iz Hrvatske i okolnih zemalja koji redovito uplaćuju za dječje školarine ili su uplatili odjednom za godinu dana. Taj broj se iz dana u dan povečava i sretni smo zbog toga.

 

Volontiranje Kenija

 

Trenutno se u Keniji u Akali nalazi petero naših volontera liječnika koji volontiraju u lokalnim healt centrima, tamošnjim bolnicama, drže predavanja po lokalnim školama o očuvanju zdravlja, zaštiti od AIDS-a, posjećuju okolna sela, druže se s djecom u sirotištu. Kupuju hranu siromašnim obiteljima, cipelice i uniforme siromašnoj djeci, mreže za zaštitu od komaraca. Posjetili su i školu s invalidnom djecom u kojoj su djeci pročitali pismo koje je napisao učenik Martin Bunić iz Centra Tomislav Špoljar iz Varaždina, u kojem se školuju djeca s laganom mentalnom retardacijom. Udruga Plavi anđeo će nastaviti pomagati školi za invalidnu djecu u gradu Kisumu. Ponosni smo na naše volontere jer su pridonjeli mnogo za lokalnu zajednicu gdje su svi zadovoljni i sretni što im pomažu na nesebičan način. Ovo je program za sve buduće volontere liječnike koji se žele uključiti u volontiranje u Keniji.

 

Volontiranje Indija

 

U Indiji je do sada volontiralo dvoje volontera u ljeti koji su pridonjeli da se naš projekt razvije i omogući isto svima zainteresiranima u Indiji.